อาร์เอฟไอดี (RFID) กับคำนิยาม

เริ่มต้นด้วยเรื่องทฤษฎีสุดๆ … อาร์เอฟไอดีคืออะไร?

เรดิโอ ฟริเควนซี่ ไอเด็นติฟิเคชั่น (Radio Frequency Identification — RFID) แปลแบบตรงตัวได้ว่า “การระบุตัวตนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ”

ระบุตัวตนของอะไร? … อะไรก็ได้ที่เราอยากจะระบุครับ อะไรบ้างหละ?

เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ ยา เครื่องมือช่าง เอกสาร เฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์สำนักงาน อาหาร ขวดน้ำดื่ม ยานพาหนะ ห้องประชุม เค้าเตอร์ครัว อาคารสถานที่ หรือแม้แต่มนุษย์ … มันคือทุกอย่างที่เราจินตนาการได้

แค่นี้แหละครับ ความหมายของอาร์เอฟไอดี (RFID) คำถามต่อมาคือ … แล้วเราจะอยากระบุความเป็นตัวตนของสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปทำไม?

เปิดอ่านบทความถัดไปครับ 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *